Subzero

Rate This Game

Game Search

Subzero High Scores Score Time
 1. 1st
  Trunks
  Trunks
  Subzero Champion!
  boring and easy
  4,450
  01:40, 23rd Oct 2009
 2. 375
  15:09, 29th Aug 2007