Conversation Between Blackbird and kimihiro

1 Visitor Messages

  1. Hej hej...
    é även du ifrån sverige?..
    funderade lite eftersom du har skrevit att du é ifrån sverige...
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1