Picture 6 of 8 from Itachi-san! <3

NekoItachi! Adorable!

Picture Added
Jul 13, 2010, 08:06 AM
Album
Itachi-san! <3
Added by
Sukai